23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją, którego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat depresji i innych zaburzeń z nią związanych.  Depresja to podstępna choroba, która może dotknąć każdego bez względu na płeć, wiek czy status społeczny. Często rozwija się dyskretnie i powoli odbierając radość i spokój życia. Na rozwój depresji wpływać mogą różne czynniki m.in. przedłużający się stres, złe relacje z otoczeniem, presja społeczna czy środowiskowa.  Aktualnie, czynnikami wzmagającymi to zjawisko w skali kraju jest miniona pandemia oraz wojna w Ukrainie.

W ramach obchodów na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz w Klinice Psychiatrii zespół nauczycieli przeprowadził wiele cyklicznie realizowanych aktywności edukacyjnych wspierających dobrostan psychiczny uczniów i ogólną kondycję zdrowotną.  

Przeprowadziliśmy zajęcia nt. „Strategie radzenia sobie ze stresem” oraz „Moja recepta na dobre samopoczucie”. Uczniowie brali udział w zabawach integracyjnych przy muzyce, w symulacyjnych scenkach uczących zachowań asertywnych oraz kształtujących właściwą samoocenę i poczucie własnej wartości. Zaproponowaliśmy naszym podopiecznym ćwiczenia uczące zarządzania swoimi emocjami i uczuciami oraz wzmacniające odporność psychiczną m.in. Gra na emocjach, Jak emocje wpływają na nasze decyzje i wybory życiowe? Po obejrzeniu filmów edukacyjnych oraz przygotowanych przez nauczycieli materiałów źródłowych uczniowie opracowywali gazetki ścienne oraz sketchnotki nt. metod i sposobów radzenia sobie ze stresem, lękiem, niepokojem. Zapoznawaliśmy się z prostymi technikami relaksacyjnymi, rozmawialiśmy o naszych mocnych stronach charakteru oraz zainteresowaniach i pasjach – z prezentacjami multimedialnymi wykonanymi przez  uczniów można zapoznać się poniżej.

Różnorodność podjętych działań z pewnością wpłynęła pozytywnie na ogólną kondycję psychofizyczną i dobre samopoczucie naszych uczniów.

                    

Opracowanie: A. Boczek, A. Grabarska, K. Kleniewska, J. Sochocki