1958/1959

Z inicjatywy i przy wsparciu prof. Stanisława Piątkowskiego powstaje pierwszy oddział szkolny klas łączonych na Ortopedii w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 3 w Lublinie. Pierwszą kierowniczką szkoły zostaje Pani Lubow Brudt (funkcję pełni do 1969 roku). Zatrudnione zostają trzy nauczycielki: Pani Helena Skrynicka, Pani Barbara Czulińska i Pani Halina Kowalewska. Nazwa placówki brzmi Szkoła Podstawowa przy Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 3 w Lublinie. Dalszy jej rozwój następuje dzięki pomocy i zaangażowaniu prof. Antoniego Gębali.

1964

Szkoła otrzymuje akt powołania samodzielnej jednostki oświatowej.

1966-1970

Powstają nowe oddziały szkolne klas łączonych i zostają zatrudnione przez Inspektorat Oświaty w Lublinie kolejne nauczycielki: Pani Lidia Mojek na Oddziale Gruźlicy przy ul. Biernackiego w Lublinie, Pani Teresa Kułak na Oddziale Żółtaczek w Szpitalu Miejskim przy ul. Biernackiego w Lublinie, Pani Henryka Berbeć i Pani Anna Korabiowska na Oddziale Ortopedii w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 przy ul. Jaczewskiego w Lublinie.

1969

Kierownikiem szkoły zostaje Pani Halina Kowalewska (funkcję pełni do 1973 roku).

1971

Placówka zmienia nazwę na Szkoła Podstawowa Specjalna przy Instytucie Pediatrii Akademii Medycznej w Lublinie.

1973

Dyrektorem szkoły zostaje Pani Alicja Bielak (funkcję pełni do 1984 roku).

1973/1974

Placówka otrzymuje nazwę Szkoła Podstawowa Specjalna przy Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 3 w Lublinie. Liczy 8 oddziałów szkolnych klas łączonych i 2 grupy przedszkolne. Kancelaria szkoły przenosi się z pomieszczeń gabinetu lekarskiego w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 3 w Lublinie do Państwowego Domu Dziecka przy ul. Klonowica w Lublinie.

1975/1976

Powstaje biblioteka szkolna.

1976/1977

Kancelaria szkoły przenosi się z Państwowego Domu Dziecka przy ul. Klonowica w Lublinie do Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przy ul. Narutowicza 32 w Lublinie.

W szkole zostaje założone Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

1980/1981

5 czerwca ma miejsce uroczystość nadania szkole imienia profesor Marii Grzegorzewskiej. Dzień 5 czerwca od tej pory obchodzony jest jako Święto Szkoły.

Zdjęcie grono pedagogiczne 1980/81

1984/1985

Dyrektorem szkoły zostaje Pani Janina Matyja (funkcję pełni do 31 grudnia 1990 roku). Zatrudnionych jest 28 nauczycieli, funkcjonuje 17 oddziałów szkolnych klas łączonych i 4 grupy przedszkolne.

1985

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania 20 sierpnia szkoła zostaje podzielona na: Szkołę Podstawową nr 44 przy Psychiatrycznym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej przy ul. Abramowickiej oraz Szkołę Podstawową nr 41 im. Marii Grzegorzewskiej przy ul. Narutowicza w Lublinie.

1985/1986

dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 44 zostaje Pani Anna Respond. W Szkole Podstawowej nr 41 dyrektorem jest Pani Janina Matyja. Powstaje filia szkoły (Oddziały Pediatrii i Żółtaczek w szpitalu przy ul. Biernackiego oraz Oddział Ortopedii w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie). Pracą filii kierują kolejno: Pan Jerzy Mich, Pan Edward Tokarski i Pani Teresa Daszczuk.

1991

W dniu 1 stycznia pełniącym obowiązki dyrektorem placówki zostaje Pani Danuta Korniak.

W czerwcu kancelaria szkoły przenosi się do pomieszczeń, będącego w budowie, Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Gębali w Lublinie przy ul. Chodźki 2. Szczególnego wsparcia udziela wtedy szkole profesor Jerzy Kowalczyk prorektor ds. inwestycji Akademii Medycznej.

Dnia 6 grudnia Kurator Oświaty podejmuje decyzję o przyłączeniu Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie do Szkoły Podstawowej nr 41 w Lublinie.

1992

Z dniem 15 stycznia zostają utworzone trzy filie szkoły, których pracą kierują: Pan Edward Tokarski (Filia nr 1), Pani Maria Skwarzyńska-Piłat (Filia nr 2) oraz Pani Lidia Jasińska (Filia nr 3).

W dniu 30 marca funkcję dyrektora szkoły obejmuje Pani Danuta Korniak (funkcję pełni do 31 sierpnia 2013 roku).

W dniu 1 września kierownikiem Filii nr 2 zostaje Pani Grażyna Taraszkiewicz.

1992/1993

W kwietniu zostaje zatwierdzony statut szkoły. Placówka zmienia nazwę na Przyszpitalna Szkoła Podstawowa nr 41 im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie.

1997/1998

W dniu 5 czerwca obchodzony jest Jubileusz 40-lecia istnienia szkoły przyszpitalnej w Lublinie. W uroczystości biorą udział władze oświatowe, służba zdrowia oraz władze miasta. W szkole zatrudnionych jest 42 nauczycieli i 2 pracowników administracji. Funkcjonuje 27 oddziałów szkolnych klas łączonych i 5 oddziałów przedszkolnych.

1999/2000

W związku z reformą oświaty placówka ulega przekształceniu w Zespół Szkół przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie z sześcioletnią szkołą podstawową i trzyletnim gimnazjum.

2002/2003

Funkcję kierownika Filii nr 1 obejmuje Pani Maria Saran.

2006/2007

Likwidacji ulega podział szkoły na trzy filie. Filia nr 2 i Filia nr 3 ulegają połączeniu w filię szkoły, którą do 2013 roku kieruje Pani Lidia Jasińska.

2008

Na Oddziale Neuropsychiatrii Dziecięcej powstaje szkolna pracownia komputerowa sfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2012/2013

Utworzone zostaje stanowisko wicedyrektora. Funkcję tę pełni Pani Maria Saran. Powstaje Specjalny Zespół Pozalekcyjny Zajęć Wychowawczych – stanowisko Kierownika Wychowania obejmuje Pani Beata Belczyk.

2013/2014

Pełniącym obowiązki dyrektora placówki zostaje Pan Krzysztof Baran. Funkcja wicedyrektora zostaje powierzona Pani Monice Rutkowskiej-Kandzierskiej, funkcja kierownika filii (mieszczącej się w Specjalistycznym Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie) Pani Annie Szymonowicz.

W dniu 5 maja zostaje powołane do życia Stowarzyszenie Łowcy Uśmiechów.

2014/2015

Pan Krzysztof Baran obejmuje stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie (funkcję pełni do 31 sierpnia 2023 roku).
Pani Maria Saran obejmuje stanowisko wicedyrektora. Następuje zmiana nazwy i adresu szkoły na Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie przy ul. Profesora Antoniego Gębali 6.

2015/2016

W strukturze placówki zaczyna funkcjonować Liceum Ogólnokształcące.

2016/2017

Funkcję wicedyrektora obejmuje Pani Magdalena Zamorowska.

2017

Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie zostaje uhonorowany przez władze szpitala wyróżnieniem – statuetką „za szczególne zasługi dla rozwoju Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie”.

2021/2022

Od kwietnia do września szkoła działa także w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy Al. Kraśnickiej (w związku z remontem Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie).

2022/2023

W dniu 3 listopada 2022 w szkole zostaje założone Koło PCK.

W okresie maturalnym odbywa się pierwszy egzamin z matury ustnej w Liceum Ogólnokształcącym (w Klinice Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie).

2023/2024

Dyrektorem szkoły zostaje Pani Agnieszka Szczebiot. Pani Anna Grabarska obejmuje stanowisko wicedyrektora.

Skip to content