Dyrekcja

mgr Agnieszka Szczebiot

Dyrektor Zespołu Szkół

mgr Anna Grabarska

Wicedyrektor Zespołu Szkół

mgr Anna Szymonowicz

Kierownik Filii

Grono pedagogiczne

Język polski

mgr Agnieszka Badyła
mgr Mariola Bronisz
mgr Agnieszka Ciężka-Kurdziel
mgr Beata Trochonowicz-Wach

mgr Magdalena Rudzka

Język angielski

mgr Magdalena Rutkowska-Czępińska
mgr Natalia Sarzyńska-Wójtowicz
mgr Magdalena Zamorowska

Język niemiecki

mgr Bożena Błaszczak
mgr Łukasz Niewiadomy

Matematyka

mgr Dorota Dobroczyńska
mgr Adam Juśko
mgr Monika Krasnodębska
mgr Beata Woszczek

Informatyka

mgr Barbara Chrzanowska
mgr Anna Grabarska
mgr Beata Woszczek

Technika

mgr Barbara Chrzanowska
mgr Magdalena Rudzka

Fizyka

mgr Krzysztof Baran
mgr Piotr Cholewa
mgr Adam Juśko
mgr Beata Woszczek

Chemia

mgr Krzysztof Baran
mgr Anna Boczek

Biologia


mgr Anna Boczek
mgr Anna Grabarska
mgr Jolanta Zawadzka

Przyroda

mgr Anna Grabarska
mgr Jolanta Zawadzka

Geografia

mgr Magdalena Rudzka
mgr Piotr Cholewa

Historia 

mgr Andrzej Bodzak
mgr Monika Rutkowska-Kandzierska
mgr Agnieszka Szczebiot
mgr Beata Trochonowicz-Wach

Wiedza o społeczeństwie (WOS)

mgr Dorota Krzemińska-Chobotow
mgr Monika Rutkowska-Kandzierska

Plastyka

mgr Monika Krasnodębska
mgr Monika Rutkowska-Kandzierska

Muzyka

dr Jacek Sochocki
mgr Beata Woszczek

Religia

ks. Marek Szołdra
mgr Renata Zielińska

Podstawy przedsiębiorczości

dr Jacek Sochocki

Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)

mgr Elżbieta Horbowska-Zaranek
mgr Jolanta Zawadzka

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Elżbieta Horbowska-Zaranek
mgr Dorota Krzemińska-Chobotow
mgr Anna Szymonowicz

Wychowanie przedszkolne

mgr Katarzyna Dobosz
mgr Marta Droździel
mgr Ewelina Klimiuk
mgr Marta Orłowska
mgr Ewelina Danielak

Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze

mgr Magdalena Batyra

mgr Anna Bieńko
mgr Bożena Błaszczak
mgr Katarzyna Frankiewicz
mgr Kornelia Kachniarz
mgr Kinga Kleniewska
mgr Artur Maciuk
mgr Paulina Połowniak-Gozdek
mgr Marzena Sokołowska
mgr Andrzej Mądry
mgr Piotr Twardowski
mgr Monika Wójcik
mgr Jolanta Węglińska

Biblioteka szkolna

mgr Elżbieta Józwik

Skip to content