image
image

Łowcy Uśmiechów

Nasze stowarzyszenie zostało powołane do życia przez członków założycieli w dniu 5 maja 2014 roku, a 24 czerwca zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000514264.

Celem Stowarzyszenia jest pomoc chorym dzieciom znajdującym się pod opieką nauczycieli i wychowawców Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

Zajmujemy się w szczególności

Zbieraniem funduszy

przeznaczanych na poprawę jakości życia chorych dzieci i młodzieży.

Niesieniem pomocy

rehabilitacyjnej i psychologicznej pomocy dzieciom.

Tworzeniem warunków

do rozwoju uzdolnień i umiejętności.

Wyrównywaniem szans edukacyjnych

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, przewlekle chorej, wykluczonej społecznie lub zagrożonej wykluczeniem społecznym.

DO POBRANIA LUB PRZECZYTANIA

Statut Stowarzyszenia

Skip to content