image
image

Klub Szkół UNICEF

Nasza szkoła przystąpiła do Klubu Szkół UNICEF.

Jest to inicjatywa, która zrzesza szkoły zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei pomocy humanitarnej.

Głównymi celami Klubu jest:

edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata
budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości
zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizowanych projektów
propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej

Materiały edukacyjne dla szkół

w ramach członkostwa w Klubie Szkół UNICEF
Skip to content