Od września 2022 roku na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz w Klinice Psychiatrii w klasach VII – VIII oraz LO realizowana jest innowacja „Chemia uczy, bawi, wspomaga zdrowie”. Głównymi celami innowacji jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów, rozwijanie zainteresowań i pasji w zakresie nauk przyrodniczych, a także doskonalenie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy chemicznej poprzez różnorodne eksperymenty i doświadczenia.

W przyjaznym, życzliwym klimacie wspólnych działań, dzięki nowatorskim  metodom i formom pracy uczniowie mogą pogłębiać i rozwijać zainteresowania oraz rozwijać kompetencje kluczowe oraz umiejętności międzyprzedmiotowe.

Wykorzystywano zróżnicowane metody aktywizujące, WebQuesty,  interaktywne gry dydaktyczne, poznane aplikacje służyły do samodzielnych ćwiczeń np. quizizz, wordwall, khanacademy, materiały źródłowe przygotowywane przez nauczyciela wykorzystywano do przeprowadzenia elementów lekcji odwróconej. Lekcja odwrócona stała się dobrym patentem na zaangażowanie uczniów w proces uczenia się i podniesienia ich motywacji do nauki. Tworzono szereg pomocy dydaktycznych z chemii – mapy myśli, sketchnotki chemiczne i prozdrowotne, lapbooki, prezentacje multimedialne. Dzięki współpracy z Oddziałem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie uczniowie uczestniczyli w zajęciach on-line nt. „Dodatki do żywności”.

Mam nadzieję, że bogata oferta różnorodnych działań pozwoli rozwinąć naturalną ciekawość poznawczą, lepiej rozumieć otaczający świat oraz zweryfikować zainteresowania uczniów i stanie się przyczynkiem do wyboru dalszej drogi kształcenia związanej z naukami przyrodniczymi.

Innowacja dalej jest realizowana, jeszcze dużo przed nami …

Prezentacje przygotowane przez uczniów

                                                                                                                                                     Autorka innowacji: A. Boczek