Na zajęciach z wychowania do życia w rodzinie w ramach projektu „Życie i zdrowie jako fundamentalne wartości” rozmawialiśmy na temat roli systemu wartości w kształtowaniu osobowości młodego człowieka. Metodą burzy mózgu próbowaliśmy odpowiedzieć na pytania: Co jest dla mnie ważne w życiu? Co pragnę osiągnąć, kim być, jakie są moje cele i marzenia? Jaki jest mój system wartości? Określenie swojego systemu wartości stanowi mocny filar dobrostanu psychicznego i radzenia sobie w obliczu dylematów życiowych.

 Zastanawialiśmy się nad uniwersalnymi wartościami budującymi poczucie szczęścia i wpływającymi pozytywnie na relacje z drugim człowiekiem, m.in. prawda, dobro, piękno, cierpliwość, otwartość, uprzejmość, przyjaźń, miłość, empatia – tego nigdy za wiele…

Zagraliśmy w grę „Podanie ręki miłości”, która uzmysłowiła dzieciom znaczenie okazywania drugiemu człowiekowi pomocy i życzliwości oraz wzmocniła pozytywne emocje.

W formie wizualnych notatek oraz prezentacji multimedialnych uczniowie przedstawiali własne „credo” zasad, zachowań i sposobów utrzymywania wewnętrznego spokoju i życia w zgodzie z samym sobą. 

Wspólnie doszliśmy do wniosku, że samoświadomość swoich mocnych stron i systematyczna praca nad sobą pozwala stawać się najlepszą wersją samego siebie i nie porównywać się z innymi.

Trzymanie się własnego systemu wartości nadaje sens naszemu życiu oraz wprowadza w relacje międzyludzkie harmonię, porządek i szacunek.

                                                                                                                                                                                      A.Boczek