Znajdź się wśród życzliwych!  – szkolny projekt profilaktyczny

              W naszej szkole przez cały listopad celebrowaliśmy Światowy Dzień Życzliwości pod hasłem „Znajdź się wśród życzliwych!”. Nie były to działania incydentalne ale długofalowe i systematyczne. Drobne gesty i uczynki są najlepszym wstępem do tego by stać się człowiekiem życzliwym, empatycznym, otwartym na drugiego człowieka. Jak potwierdzają badania życzliwe nastawienie do ludzi i świata ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne oraz dobre samopoczucie. Dzięki temu czujemy się lepsi i szczęśliwsi. Życzliwość pozwala lepiej radzić sobie z negatywnymi emocjami, lękiem i stresem oraz cieszyć się z drobnych rzeczy dnia codziennego. Jak wiadomo trening czyni mistrza! Uczniowie Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie podjęli to wyzwanie. Na godzinach wychowawczych i zajęciach wychowawczych rozmawialiśmy na temat osobowości człowieka życzliwego, opracowaliśmy  Szkolny Kodeks Życzliwości i wykonywaliśmy kartki z życzeniami dla najbliższych. W ramach rozważań związanych z Dniem Życzliwości szukaliśmy różnych skojarzeń i powiązań z innymi cechami i emocjami znajdującymi się w interesującym nas polu znaczeniowym. Efektem plastycznym naszych poszukiwań są własnoręcznie zaprojektowane i wykonane przez naszych podopiecznych kwiaty, które rozkwitały przeróżnymi wartościami: czułością, wrażliwością, radością, akceptacją, szacunkiem, czy bezinteresownością…

Eksplorację pogłębiliśmy podczas zajęć teatralno-ruchowych, w trakcie których odnajdywaliśmy je w swoim ciele, w gestach, układzie i relacjach przestrzennych z innymi. W ten sposób powstały improwizowane żywe rzeźby i obrazy będące wyrazem przyjaznego i życzliwego nastawiania do ludzi. 

Bądźmy życzliwi i empatyczni dla siebie nie tylko od święta .

Zawsze warto!

                                                                                        

Opracowanie: A. Boczek, P. Połowniak – Gozdek, K. Frankiewicz