Warsztaty patriotyczne – „Niepodległość oczami dziecka”.

W związku z obchodami rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na Oddziale Psychiatrycznym odbyły się warsztaty patriotyczne pod hasłem – „Niepodległość oczami dziecka”.

Celem warsztatów było: kształtowanie postaw patriotycznych, budowanie przywiązania do ojczystego kraju, jego tradycji i kultury.

Podczas warsztatów, metodą burzy mózgów uczniowie dyskutowali nad znaczeniem pojęć: ojczyzna, symbole narodowe, patriotyzm, niepodległość, dziedzictwo kulturowe, a w części praktycznej swoje wiadomości utrwalali w grach edukacyjnych oraz wykonywali zadania plastyczne. Uczniom została też przybliżona postać Józefa Piłsudskiego oraz została omówiona jego rola w odzyskaniu niepodległości.

M. Rutkowska-Czępińska

A. Boczek

B. Woszczek

M. Bronisz