W listopadzie uczniowie Filii uczestniczyli  w konkursie literacko – plastycznym  W świecie baśni i legend. Swoje zmagania rozpoczęli od  krótkiej rozgrzewki – odszukiwali słowa ukryte w siatce liter, by następnie połączyć je z treścią utworów literackich, które poznawali  podczas lekcji języka polskiego:

Uczniowie bardzo starali się, by zadania wykonać poprawnie i szybko. Każdy chciał być pierwszy i zdobyć główną nagrodę.

Konkurs i towarzyszące mu elementy rywalizacji mobilizowały dzieci do pogłębiania wiedzy z zakresu literatury oraz umożliwiały im wykazanie się właściwymi  reakcjami w sytuacji, gdy jeden uczeń zdobywał więcej punktów niż drugi, zostając zwycięzcą.

Dzieci rozwiązywały test, tworzyły krzyżówkę i wykonały ilustracje wybranych postaci ze znanych im bajek i baśni.   

Na koniec wszyscy odkrywali bajeczne i baśniowe sekrety ….

Opracowanie: M.B., ACK