Dnia 5 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyła się Inauguracja programu „Trening Karate Tradycyjnego dla Szpitalnych Oddziałów Dziecięcych”

W tym uroczystym spotkaniu udział wzięli: Agnieszka Szczebiot, dyrektor USzD w Lublinie, która pilotażowała odbywające się zajęcia na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego,

Andrzej Maciejewski, Prezes Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, patronuje programowi oraz Maciej Benderski – pomysłodawca oraz koordynator projektu, a także Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Honorowy Ambasador Projektu “Karate w Szpitalach”.

Polski Związek Karate Tradycyjnego

Karate Tradycyjne Lublin