5 czerwca 1981 roku miała miejsce uroczystość nadania szkole przyszpitalnej imienia profesor Marii Grzegorzewskiej. Od tej pory dzień ten obchodzony jest jako święto szkoły.

Profesor Maria Grzegorzewska była patronką roku 2022.

KRONIKA SZKOŁY  – lata 1974 – 1978

Opracowanie: ACK