Maria Grzegorzewska patronką roku 2022

“7 maja br. mija 55. rocznica śmierci Marii Grzegorzewskiej – twórczyni pedagogiki specjalnej. W swojej pracy Grzegorzewska kierowała się mottem: „Nie ma kaleki – jest człowiek”. Przez całe życie zawodowe walczyła
o to, by zapewnić dzieciom z niepełnosprawnościami jak najlepsze warunki do rozwoju. Zakładała szkoły specjalne
i kształciła nauczycieli. “ (tutaj)

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 100. rocznicę utworzenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej. Z tej okazji Rektor dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS przypomniała historię Akademii, inaugurując obchody roku jubileuszowego 2022. (tutaj)

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Marią Grzegorzewską:

Opracowanie: ACK