Jak co roku 22 kwietnia podejmujemy wiele aktywności proekologicznych w ramach obchodów Dnia Ziemi.  Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach; w Polsce obchodzony jest od 1990 roku. Obchody te służą budowaniu świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, a także podejmowaniu konkretnych działań.

Na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży na bazie prezentacji multimedialnych, filmów edukacyjnych oraz materiałów przygotowanych przez nauczycieli uczniowie rozwiązywali quizy ekologiczne, krzyżówki, zgadywanki oraz układali wiersze o tematyce ekologicznej.

Jesteśmy częścią otaczającego nas świata przyrodniczego, to jak traktujemy środowisko wpływa na nasze zdrowie i życie. Obecnie na skutek rozwoju cywilizacji i ingerencji człowieka powietrze, woda i gleba są nieustannie zanieczyszczane. Zagrożone są również niektóre gatunki roślin i zwierząt. Towarzyszy nam globalne ocieplenie, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, smog.

Metodą burzy mózgów zastanawialiśmy się jakie konkretne działania możemy podjąć na rzecz ochrony środowiska.

Uczniowie wykonali ciekawe makaty z materiałów recyklingowych pt. „SOS dla Ziemi” przedstawiające czynniki mające destruktywny wpływ na naszą Planetę.

W ramach obchodów zorganizowaliśmy konkurs ekologiczny „Jestem świadomym człowiekiem – dbam o naszą planetę”.

Zdrowe, świadome życie zaczyna się od nawyków proekologicznych, które powinniśmy kształtować na co dzień. Wystarczy trochę chęci i kreatywności!!!!

                                                            Opracowanie: A. Boczek, K. Kleniewska, J. Sochocki