Jak co roku 8 kwietnia włączamy się w obchody Światowego Dnia Zdrowia. Święto to zostało ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) aby mobilizować ludzi na całym świecie do podejmowania działań zmierzających do poprawy zdrowia. W duchu hasła tegorocznych obchodów „Moje zdrowie, moje prawo” w Klinice Psychiatrii młodzież uczestniczyła w cyklu działań promujących postawy prozdrowotne, poruszające kwestie zdrowia w kontekście holistycznym. Na zajęciach biologii i chemii uczniowie poznawali substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym. Analizowaliśmy skład chemiczny organizmu oraz rolą składników pokarmowych dla prawidłowego rozwoju i kondycji psychofizycznej. Pogłębiano wiedzę na temat roli witamin i minerałów niezbędnych dla zdrowia oraz przypomniano o konieczności spożywania owoców i warzyw każdego dnia. Zapoznawaliśmy się z zasadami zdrowego i bezpiecznego stylu życia. Opracowywano prezentacje multimedialne, WebQuesty oraz wizualne notatki metodą sketchnotingu poruszających tematykę zdrowia.

Punktem kulminacyjnym zajęć był pyszny, zdrowy i kolorowy poczęstunek oraz własnoręcznie sporządzone koktajle owocowo – mleczne.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach innowacji „Promocja bezpiecznego i zdrowego stylu życia”.

                                                                                                                                              Opracowanie: A. Boczek