Strategie radzenia sobie ze stresem – działania w ramach projektu „Dbamy o dobrostan i zdrowie psychiczne”

Dbanie o dobrostan psychofizyczny i społeczny naszych uczniów sprzyja poprawie samopoczucia, zdrowia psychicznego i ogólnej sprawności zdrowotnej. Mając na uwadze powyższe kwestie, w ramach projektu „Dbamy o dobrostan i zdrowie psychiczne” podjęliśmy kolejne, cykliczne działania wspierające zdrowie psychiczne naszych podopiecznych.

              Zaproponowano ćwiczenia integracyjne uczące rozpoznawania i wyrażania emocji, uczuć, asertywności i empatii m.in. Gra na emocjach, Jak emocje wpływają na nasze decyzje i wybory życiowe? Oglądano filmy edukacyjne i prezentacje na temat metod i strategii radzenia sobie ze stresem.

Wykonywano rekwizyty z papieru  – tzw. śmietniki, do których wrzucano negatywne emocje oraz działania i sytuacje na które nie mamy wpływu. Natomiast słoiki sukcesu i wdzięczności wypełniano osiągnięciami i sukcesami życiowymi. Zwrócono uwagę na wartości, które służą zdrowiu i szczęściu człowieka. Dobrze rozwinięte poczucie własnej wartości i samooceny,  świadomość przeżywanych emocji i uczuć oraz akceptacja własnej osoby ma istotny wpływ na dobrostan psychiczny i relacje międzyludzkie.

Rozmawialiśmy o naszych zainteresowaniach, marzeniach i planach życiowych oraz zastanawialiśmy się nad naszymi mocnymi stronami charakteru. Uczniowie poznawali proste techniki, ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe wpływające pozytywnie na dobre samopoczucie.

Czynnikiem chroniącym i znacznie poprawiającym jakość życia psychicznego z pewnością stanowią zajęcia relaksacyjne przy muzyce oraz ćwiczenia fizyczne, które świetnie rozładowują przykre emocje, lęk , stres oraz zapobiegają zachowaniom agresywnym i przemocowym.

Nietuzinkowym pomysłem okazał się konkurs na hasła dotyczącego pozytywnego myślenia i radzenia sobie z problemami w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim a nawet ukraińskim.

Nie zapominajmy o tym, że czasem wystarczy zwykła, szczera rozmowa z  człowiekiem, która może diametralnie odmienić sposób myślenia i życie drugiego człowieka. Bądźmy otwarci na ludzi. Zawsze warto….

                                                                                Opracowanie: A. Boczek, K. Kleniewska, J. Sochocki, Ł. Niewiadomy