Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Szkoła przyszpitalna w Lublinie świętuje w 2023 roku 65-lecie swojego istnienia.

W 1981 roku placówce nadano imię Marii Grzegorzewskiej.

W 2017 roku podczas uroczystej gali z okazji Jubileuszu 20–lecia Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie otrzymała ona wyróżnienie “za szczególne zasługi dla rozwoju Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie”.

7 września 2023 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego: Michał Mulawa, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego: Zbigniew Wojciechowski, starszy specjalista Oddziału Edukacji Do Spraw Jednostek Oświatowych i Stypendiów Studenckich w Departamencie Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowgo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: Anna Kuraś – Jargiło, Lubelski Kurator Oświaty: Teresa Misiuk, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: doktor Karol Tarkowski, dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie: Katarzyna Kępa, naczelna pielęgniarka reprezentująca dyrektora Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego w Lublinie Piotra Drehera: Ewa Ćwiczeń, wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 W Lublinie: Anna Wójcik, przedstawicielka Akademii Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola: Kristyna Repelewska, osoba reprezentująca prof. Hannę Karakułę-Juchnowicz z I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji: doktor Joanna Kalinowska – Wieczerzak, Prezes Fundacji na Rzecz Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie: doktor Aneta Pyłypczuk, prezes ZNP: Celina Stasiak, Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie: Ryszard Śmiech. pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie oraz Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie, nauczyciele, pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Lublinie.

Zgromadzeni obejrzeli program artystyczny, który został przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie i uświetniony występem Chóru Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Lublinie.

Goście zapoznali się także z ofertą edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Szczebiot, która pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie od 1 września 2023 roku. Przekazała ona uczniom, rodzicom, nauczycielom i personelowi medycznemu życzenia z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.

Do życzeń dołączyli się Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa oraz Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski. Wszyscy podkreślali wyjątkowość szkoły przyszpitalnej i jej rolę w procesie wspierania procesu leczenia i rehabilitacji dzieci chorych i niepełnosprawnych.

Uczniowie biorący udział w części artystycznej otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki i gratulacje od Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Michała Mulawy, Kurator Oświaty Teresy Misiuk, dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie Ryszarda Śmiecha oraz Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Zbigniewa Wojciechowskiego.

Gratulacje przekazano także nauczycielom, którzy brali udział w przygotowaniu tego spotkania.

Następnie dyrektor Agnieszka Szczebiot podziękowała przedstawicielom władzy za udział w uroczystości i życzenia skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Informacja o wydarzeniu w TVP Lublin.

Na zakończenie wystąpił iluzjonista pan Bartosz Rybczyński. Było dużo dobrej zabawy, śmiechu i pozytywnej energii.

Uczniowie, ich rodzice i opiekunowie uczestniczyli w poczęstunku. Były pyszne ciasteczka bez cukru i tartaletki, naturalne soki owocowe, woda mineralna i gorąca czekolada. Na najmłodszych czekały książeczki do malowania „Wodna edukacja”. Wszyscy mieli okazję do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia w fotobudce i pomalowania na twarzy.

Opracowanie: ACK, Dorota K.