Narodowe Czytanie 2023

Podczas tegorocznej edycji Narodowego Czytania w całej Polsce w tym także u nas
we wszystkich filiach Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie,
prezentowane było dzieło Elizy Orzeszkowej “Nad Niemnem”. Poniżej krótka fotorelacja z filii szkoły na
oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży.


Narodowe czytanie zorganizowali i przeprowadzili Piotr Twardowski oraz Artur Maciuk.