Dzień Pozytywnego Myślenia 2024

Jak co roku, w ramach realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki zdrowia psychicznego „Szkoła Myślenia Pozytywnego” włączyliśmy się w obchody Dnia Pozytywnego Myślenia. Ten dzień w naszej szkole trwa cały rok, gdyż optymizm,  empatia, konsekwencja i wytrwałość w działaniu oraz wiara w siebie są zawsze w modzie, pozwalają radośniej spojrzeć na szarą rzeczywistość i dostrzegać pozytywne aspekty we wszystkim, co nasz spotyka.

W Klinice Psychiatrii i Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży  przeprowadziliśmy cykl warsztatów kształtujących umiejętności emocjonalno – społeczne oraz wspierające zdrowie psychiczne naszych podopiecznych. Uczniowie brali udział w symulacyjnych scenkach uczących zachowań asertywnych oraz kształtujących właściwą samoocenę i poczucie własnej wartości. Zaproponowaliśmy uczestnikom gry, zabawy i zadania do wykonania m.in. kalambury – emocje, zgadnij co teraz czuję?, memory emocjonalne. Podczas zabaw integracyjnych zastanawiano się nad korzyściami bycia osobą otwartą, empatyczną, życzliwą i pozytywnie nastawioną do życia.

Wykonywano prezentacje multimedialne oraz plakaty profilaktyczne dotyczące wspierania zdrowia w kontekście holistycznym, całościowym. 

 Wykonywano rekwizyty z papieru – tzw. śmietniki, do których wrzucano negatywne emocje oraz działania i sytuacje na które nie mamy wpływu. Natomiast słoiku sukcesu i wdzięczności wypełniano osiągnięciami i sukcesami życiowymi. Zwrócono uwagę na wartości, które służą dobremu samopoczuciu, zdrowiu i szczęściu człowieka.

Uczniowie opracowali a następnie z entuzjazmem zagrali  w ciekawą, pobudzającą do refleksji  grę profilaktyczną „Supermocni”, która polegała na losowaniu działań wpływających korzystnie na dobre samopoczucie i nawiązywanie bliskich relacji z innymi.

 Czas spędzono niezwykle twórczo, radośnie i wesoło!

                                                Realizatorzy przedsięwzięcia:  A. Boczek, K. Kleniewska, K. Frankiewicz, A. Juśko.