Poprzez szacunek, sprawiedliwość, kulturę słowa

                                                                                                          I odpowiedzialność dajemy DOBRY przykład.

W okresie marzec – kwiecień w ramach obchodów Dnia Dobra w Klinice Psychiatrii i Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży realizowany był interdyscyplinarny projekt „Dobro – podaj dalej!”. Celem wszystkich działań podjętych w ramach projektu było uwrażliwienie na pomoc drugiemu człowiekowi, tworzenie kultury pozytywnych wzorców oraz kształtowanie dojrzałych postaw moralnych i społecznych. Na godzinach wychowawczych, zajęciach z wychowania do życia w rodzinie, biologii oraz na języku angielskim poruszaliśmy tematykę dojrzałej osobowości człowieka. Rozmawialiśmy na temat głównych filarów przyjaźni oraz empatii, wrażliwości i otwartości na potrzeby drugiej osoby. Tworzyliśmy plakaty w języku polskim i angielskim na temat cech dobrego kolegi/koleżanki.
Wykonano skrzyneczkę „Podaruj miłe słowo” do której uczniowie wrzucali karteczki z „DOBRYM SŁOWEM” skierowanym do osób, którym chcieli powiedzieć coś miłego.
Z wielkim entuzjazmem uczniowie uczestniczyli w warsztatach zdobienia „ciasteczek dobroci”, które następnie zostały wręczone osobom nam bliskim.
Zakończyliśmy zajęcia przekonaniem, że już wiemy, jakim trzeba być, aby mówiono o mnie – dobry kolega, dobra koleżanka! Wierzymy, że podjęte działania będą inspiracją dla naszych podopiecznych w tworzeniu atmosfery wzajemnej życzliwości i uprzejmości w relacjach międzyludzkich!

                                      Realizatorzy projektu: A. Boczek, M. Rutkowska – Czępińsk