Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 – międzynarodowy projekt edukacyjny

Jak co roku w lutym nasza placówka włącza się w obchody świętowanego na całym świecie Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem: „Działajmy razem”.

Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), tworzone przez Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu mają na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystania internetu.

W ramach DBI zorganizowaliśmy wiele inicjatyw wspierających bezpieczeństwo uczniów w cyberprzestrzeni. Przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem platform www.fdds.pl, www.cybernauci.pl, www.dzieckowsieci.pl, www.owcewsieci.pl, www.asyinternetu.pl  Podczas zajęć zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób funkcjonujemy w przestrzeni wirtualnej i co się z tym wiąże. Doszliśmy do wniosku, że obecność w Internecie wymaga od nas wyczucia, ostrożności oraz kultury osobistej, a przede wszystkim zdrowego rozsądku. Sporządziliśmy listę wskazówek, które stanowią podstawy netykiety. Nasi wychowankowie bardzo trafnie formułowali zalecenia i wykazali się dużą świadomością w tym temacie.

Dużą atrakcją było również rozwiązywanie quizów na temat bezpieczeństwa w sieci https://view.genial.ly/5eb28305fce0030d3826c1ac/game-bezpieczenstwo-w-sieci

Kolejną inicjatywą było przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych przeprowadzonych przez pracowników Pedagogicznej Biblioteki wojewódzkiej im. KEN w Lublinie nt. „Media we współczesnym świecie”.

Ponadto nasi podopieczni uczestniczyli w lekcji online nt. „Zagrożenia dla prywatności w sieci”  gdzie poruszano tematy współczesnych zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią oraz prawne i psychologiczne aspekty zjawiska przemocy rówieśniczej w sieci. Przedstawiono najczęściej występujące negatywne zjawiska tj.: cyberprzemoc, niebezpieczne kontakty, szkodliwe treści, zagrożenie prywatności, przestępstwa internetowe, m.in. kradzież danych oraz problem uzależnienia od Internetu. Podkreślono również, iż każdy internauta może przyczynić się do tego, aby Internet był miejscem bezpiecznym i pozytywnym.

Uczniowie mieli możliwość usystematyzować swoją wiedzę tak, aby móc bezpiecznie poruszać się w sieci. Przypomniano, że ofiary lub świadkowie cyberprzemocy powinni szukać wsparcia – rozmawiać z rodzicami, pedagogiem, wychowawcą lub inną osobą dorosłą. Razem łatwiej poradzić sobie z problemem. Dobrym rozwiązaniem jest również kontakt ze specjalistami pod numerem telefonu 116 111.                                     Realizatorzy projektu:A. Boczek, K. Kleniewska, P. Polowniak – Gozdek, K. Baran, A. Bodzak