193 rocznica wybuchu powstania listopadowego

29 listopada 2023 r. w Klinice Psychiatrii uczniowie na lekcji historii zapoznali się z prezentacją ilustrującą kluczowe wydarzenia z dziejów powstania listopadowego. Mieli również możliwość wyszukania miejsc głównych walk stoczonych przez powstańców korzystając z reprintu oryginalnej mapy ziem polskich z I połowy XIX w.

Przygotował Andrzej Bodzak