W dniu 15 listopada 2022 roku w ramach realizacji projektu „Dbamy o dobrostan i zdrowie psychiczne” na zaproszenie Pani Joanny Tarasiewicz – Kierownika Wydziału Promocji i Edukacji PBW i doradcy metodycznego nasi uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w wizycie edukacyjnej w Bibliotece Pedagogicznej.

Głównym celem wizyty było rozwijanie zainteresowań naukowych i czytelniczych uczniów oraz kształtowanie nawyków korzystania ze zbiorów biblioteki.

Uczniowie zapoznawali się z zasadami korzystania z zasobów biblioteki, usługami edukacyjnymi oferowanymi placówkom oświatowym oraz zaletami czytania książek i czasopism naukowych. Podkreślono ważną rolę czytania wartościowych pozycji książkowych wpływających pozytywnie na dobre samopoczucie i ogólną kondycję psychiczną.

Podziwialiśmy okolicznościowe wystawy i ekspozycje gablot tematycznych. W Wydziale Zbiorów Audiowizualnych obejrzeliśmy bogate i różnorodne zbiory książkowe oraz audiowizualne na różnych nośnikach technicznych takich, jak: płyty DVD, kompaktowe,  analogowe, przeźrocza i inne. Zaprezentowano również programy komputerowe oraz filmy profilaktyczne o tematyce związanej ze zdrowym stylem życia oraz edukacyjne gry planszowe z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień.

Kolejnym punktem wizyty były multimedialne warsztaty edukacyjne nt. „Patent na zdrowie” przeprowadzone przez Panią Luizę Kawkę – Kierownika Wydziału Zbiorów Audiowizualnych. Nasi podopieczni utrwalali znajomość zasad zdrowego stylu życia oraz wpływu odpowiedniego odżywiania na kondycję psychofizyczną organizmu. Uczniowie dowiedzieli się jakie produkty należy spożywać a jakich unikać aby mieć pewność, że dostarczamy naszemu organizmowi wszelkich niezbędnych substancji odżywczych i witamin. Utrwalano znajomość budowy układu pokarmowego człowieka oraz otrzymano istotne zalecenia dotyczące higieny ciała i dbałości o zęby.

Nasi podopieczni mieli możliwość usystematyzować i utrwalić wiedzę dotyczącą prozdrowotnych zachowań projektując poziomy piramidy zdrowego odżywiania. Było to niezwykle atrakcyjne i ciekawe doświadczenie!

Dziękujemy pracownikom Biblioteki za umożliwienie udziału w ciekawym spotkaniu o dużym walorze edukacyjnym. Z pewnością tu jeszcze przyjdziemy!

            Opracowanie: A. Boczek, M. Rutkowska – Czępińska