11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego.

Celem obchodów tego dnia jest uwrażliwienie na konieczność zapewnienia troskliwej opieki chorym, dowartościowanie ich cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej, a przede wszystkim  zwrócenie uwagi świata na potrzeby chorych.

My, nauczyciele, również nie zapomnieliśmy o tym, jak ważne dla naszych uczniów jest to święto.

Światowy Dzień Chorego stał się kolejną okazją do refleksji i otwartych rozmów z młodzieżą na temat uczuć, obaw, lęków, ale również ich planów na przyszłość i marzeń.

W tym dniu chcieliśmy  w sposób szczególny podkreślić, że jesteśmy z nimi w ich zmaganiach z chorobą i cierpieniem, obdarzamy ich życzliwością, dobrym słowem i uśmiechem.

Dzięki staraniom ks. kapelana i p. katechetki organizacja Caritas Archidiecezji Lubelskiej przekazała młodzieży upominki. Postaraliśmy się również umilić pacjentom ten dzień słodyczami.

XXXI Światowy Dzień Chorego w Klinice Psychiatrii
XXXI Światowy Dzień Chorego w Klinice Psychiatrii
XXXI Światowy Dzień Chorego w Klinice Psychiatrii

Na ręce pracowników szpitala złożyliśmy w imieniu dyrekcji i grona pedagogicznego podziękowania za ofiarną i ciężką pracę, życząc im cierpliwości oraz wiedzy pozwalającej przezwyciężyć choroby pacjentów.

 M. R., M.R.K.