Pierwszy Dzień Wiosny uznawany jest za magiczny i cudowny. Zima ustępuje miejsca budzącej się do życia przyrodzie. Świat staje się piękny i kolorowy. Przyjście nowej pory roku – wiosny – jest doskonałą okazją do tego,
aby uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda.

20 marca na oddziale Laryngologii odbyły się zajęcia pt. WITAJ WIOSNO! Dzieci poprzez zabawę zapoznały
się z pierwszymi oznakami wiosny, poznały kwiaty oraz zwierzęta, które budzą się z zimowego snu. Wspólne gry
i zabawy przyniosły wiele radości i uśmiechu oraz pozwoliły w znakomitych humorach powitać nową porę roku.

Przygotowała i opracowała

Ewelina Danielak