27 kwietnia 2023 roku w Filii Szkoły odbyła się uroczystość “Majówka z Polską” w ramach projektu edukacyjnego “Witaj Maj, piękny Maj”. Przedsięwzięcie to zostało przygotowane przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Lublinie.

Celem uroczystości było: rozbudzanie szacunku dla tradycji 3 Maja i symboli narodowych, zapoznawanie z ważnymi wydarzeniami z historii Polski, integrowanie uczniów poprzez realizację wspólnych zadań, rozwijanie aktywności i indywidualnych uzdolnień dzieci, integracja wewnątrzszkolna i ze środowiskiem lokalnym. Była to dla wszystkich „żywa lekcja patriotyzmu”.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:

członek Zarządu Województwa Lubelskiego: Bartłomiej Bałaban;

Lubelski Wicekurator Oświaty: Piotr Szczepanik;

Dyrektor Departamentu Komunikacji PGE Dystrybucja S.A., członek Zarządu Fundacji PGE (wraz z zespołem): Marta Mulawa;

Dyrektor Miejskiego Urządu Pracy w Lublinie: Katarzyna Kępa;

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 w Lublinie: Kamil Dąbrowski;

Dyrektor XXIII LO w Lublinie: Jolanta Galant;

pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Lublinie:  Monika Borkowska;

oraz Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie: Piotr Dreher .

Galeria multimedialna:

Nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie  od wielu lat współpracują z innymi placówkami oświatowymi na rzecz przypominania młodemu pokoleniu ważnych dla Ojczyzny wydarzeń historycznych, rozbudzania szacunku dla polskich symboli narodowych oraz kultywowania tradycji przeżywania patriotyzmu we wspólnocie lokalnej.

Przygotowanie  i opracowanie:

Agnieszka Sz.,

Anna W.,

Anna Sz.,

Monika K.,

Dorota D., 

ACK,

Anna G.

Piotr Ch.,

Jacek S.