Warsztaty mediacyjne „Potrafimy rozmawiać”

W ramach realizacji programu Prezesa Sądu Okręgowego i Lubelskiego Kuratora Oświaty „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie agresji i przemocy w szkole” młodzież z Kliniki Psychiatrii kolejny rok szkolny ma możliwość uczestniczenia w cyklicznych warsztatach mediacyjnych. W dniu 22 lutego spotkaliśmy się z mediatorem sądowym i pedagogiem z Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 3 w Lublinie – Panią Magdaleną Gizą, która w sposób profesjonalny wprowadziła młodzież w tajniki komunikacji bez przemocy.

Żyjemy w czasach, kiedy coraz częściej doświadczamy przemocy zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym dlatego kształtowanie i rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych jest bezcenne. O nauce umiejętności efektywnej komunikacji i mediacji wspominała sama młodzież, podkreślając, że szkoła jest miejscem, w którym spędzają większość czasu. Tu nie tylko zdobywają wiedzę ale kształtują również relacje z innymi ludźmi, poznają normy i zasady współżycia społecznego, a także swoje miejsce w grupie rówieśniczej. Dobre relacje z drugim człowiekiem mają ogromne znaczenie w profilaktyce zdrowia psychicznego. Dlatego tak ważne jest by umieć ze sobą rozmawiać, a w razie konieczności we właściwym momencie przerwać nić nieporozumienia.

Pani Magdalena Giza zapoznała młodzież ze stylami i technikami skutecznej komunikacji, strategiami przekazywania informacji zwrotnej oraz pojęciami mediacja, negocjacja, perswazja. Omówiono najczęstsze bariery w komunikacji interpersonalnej oraz poznawano techniki manipulacyjne sprzyjające nasilaniu konfliktów i niepotrzebnych nieporozumień.

Podczas zajęć uczniowie poznawali m.in. parafrazę, czyli sposób kontroli komunikatu oraz  wyrażaniu i nazywaniu uczuć przy użyciu „komunikatu ja”, które nigdy nie prowadzą do eskalacji konfliktu.

Po dużej dawce teoretycznej wiedzy uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w symulacji mediacji poprzez wcielenie w odpowiednie role: mediatora, strony konfliktu i pełnomocników stron. Była to świetna lekcja kształtowania wielu umiejętności i  kompetencji takich, jak:  nauki współpracy w grupie, rozpoznawania i nazywania emocji, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się i rozwiązywania konfliktów. Poza tym mediacja stanowi ważne i skuteczne narzędzie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Wprowadzenie mediacji do szkoły ma ogromny wpływ na naukę empatii, szacunku, tolerancji i wyrozumiałości, tego, co łączy a nie dzieli nie tylko w relacjach  rówieśniczych ale również w życiu dorosłym. Szanujmy się i wspierajmy!

                                                                                                                      Realizatorzy programu: A. Boczek, M. Giza