Spotkanie w naszej szkole było częścią wizyty delegacji międzynarodowego projektu “Uniservitate” na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniach 13-14 czerwca 2024. Projekt dotyczy wdrażania metody dydaktycznej Service Learning na uczelniach katolickich na całym świecie. Metoda ta polega na łączeniu zajęć dydaktycznych z praktycznym zaangażowaniem na rzecz społeczności oraz pogłębioną refleksją nad podejmowanymi działaniami. KUL bierze udział w tym projekcie od 2021 roku, a jego prowadzenie jest częścią działalności Centrum Dydaktyki Akademickiej KUL. Jednym z działań podejmowanych przez KUL z wykorzystaniem metody Service Learning jest współpraca pomiędzy Zespołem Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie a Instytutem Psychologii KUL . W jej ramach studenci pod kierunkiem dr Sylwii Gwiazdowskiej-Stańczak wspomagają pracę nauczycieli naszej szkoły
W spotkaniu wzięli udział:
Agnieszka Szczebiot – dyrektor ZSS przy USzD w Lublinie
Maria Rosa Tapia – dyrektor CLAYSS, Argentyna, koordynatorka międzynarodowego projektu Uniservitate;
Candelaria Ferrara – CLAYSS, Argentyna
Christiane Hoth de Olano – Katolicki Uniwersytet Eichstatt – Ingolstadt, koordynatorka regionalna Uniservitate
Olha Mykhailyshyn – KU Eichstatt – Ingolstatd
Jan Kamiński – koordynator projektu Uniservitate na KUL, Centrum Dydaktyki Akademickiej KUL.

Projekt Uniservitate:

https://www.uniservitate.org/
https://www.facebook.com/uniservitate/

CLAYSS:

https://www.clayss.org/en/
https://www.facebook.com/CLAYSSDIGITAL/

KU Eichstatt:
https://www.ku.de/en/
KUL:
https://www.facebook.com/KULlublin/?locale=pl_PL
CDA KUL:
https://www.facebook.com/cdakul