Tydzień życzliwości

Jak co roku nasza szkoła aktywnie włącza się w ogólnopolską akcję „Tydzień uprzejmości, życzliwości i szacunku do drugiego człowieka”. Święto to służy promowaniu idei pokoju na całym świecie, poprzez okazywanie innym ludziom szacunku, życzliwości, serdeczności, otwartości i przekazywania z serca płynących życzeń i pozdrowień. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy innym osobom wraca do nas z nadwyżką!

Życzliwość, uprzejmość, szlachetność, kultura osobista są mile widziane w kontaktach międzyludzkich i tych uniwersalnych wartości zawsze warto uczyć dzieci. Pozwalają one na budowanie pozytywnego obrazu samego siebie i nawiązywania prawidłowych, pozbawionych agresji relacji międzyludzkich. Ludzie życzliwi i pozytywnie nastawieni do życia lepiej radzą sobie z problemami i trudnościami dnia codziennego.

Z tej okazji przeprowadziliśmy ciekawe zajęcia edukacyjne i zabawy integracyjne uczące zasad dobrego wychowania i kultury osobistej. Metodą mapy skojarzeń dzieci zastanawiały się co składa się na kulturę osobistą oraz układały „Szkolny kodeks dobrych manier” oraz plakaty promujące życzliwość i uprzejmość w relacjach międzyludzkich.  Wykonano piękne drzewko dobrych uczynków oraz laurki i kartki z życzeniami dla kolegów, członków rodziny, nauczycieli i personelu medycznego.

Na języku polskim uczniowie wybierali cytaty, wypowiadali się na ich temat a następnie je ilustrowali. Inspiracją do tych działań był wiersz Hanny Januszewskiej pt. “Lwy” oraz krótki film animowany “Mr Indifferent”. 

Po jego obejrzeniu, podczas krótkiej dyskusji uczniowie doszli do wniosku, że każdy z nich ma wpływ na to, by wszystkim dookoła żyło się lepiej.  W związku z tym  przygotowali "Kodeks życzliwego człowieka"..

Wszystkim życzymy zdrowego optymizmu, słonecznych, radosnych dni, odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji oraz spotykania na swojej drodze mądrych, życzliwych i szlachetnych ludzi otwartych na potrzeby drugiego człowieka. I tacy też bądźmy dla innych!

Do wykonywanych zadań nasi podopieczni podeszli w sposób niezwykle twórczy i kreatywny, co widać na załączonych zdjęciach.

             Opracowanie: K. Kleniewska, A. Boczek, A. Grabarska, ACK, J. Sochocki