Uczniowie naszej szkoły corocznie włączają się w obchody Światowego Dnia Ziemi. Doceniają w ten sposób rangę tego wydarzenia, utrwalając właściwe nawyki i postawy o charakterze proekologicznym.

Uczestnictwo w wydarzeniu stymuluje integrację w grupie i daje poczucie współdziałania w słusznej idei, sprzyja zdobywaniu nowej wiedzy i rozbudza aktywność poznawczą.

Z okazji tego święta uczniowie na lekcjach geografii i przyrody oraz na godzinach wychowawczych obejrzeli prezentacje nawiązujące do ochrony przyrody i ekologii. Odbyły się również konstruktywne dyskusje na temat tego, w jaki sposób my sami możemy zmienić przyzwyczajenia, mające szkodliwy wpływ na nasze środowisko, włączyć się w działania na rzecz poprawy jego stanu.

Przygotowano konkursy sprawdzające wiedzę ekologiczno – przyrodniczo – geograficzną w wersji internetowej i papierowej z podziałem na szkołę podstawową i średnią. W związku z rozpiętością wiekową i stanem zdrowia uczestników zadania zostały odpowiednio dostosowane. Quizy internetowe opracowano z wykorzystaniem aplikacji Kahoot. Uczestnicy posługując się telefonami i laptopami, przy zachowaniu zaleceń sanitarnych, mieli możliwość zmierzyć się ze sobą i wykorzystać posiadaną wiedzę. Dzieci i młodzież, którzy nie mogli bezpośrednio współzawodniczyć z innymi uczniami, uczestniczyli w konkursie indywidualnie, w szpitalnych salach, rozwiązując quizy pisemnie.

Obchody Dnia Ziemi były w naszej szkole bardzo ciekawe i włączyła się w nie duża liczba uczniów.

Również konkursy zorganizowane w ramach tego wydarzenia cieszyły się wyjątkowym zainteresowaniem wśród pacjentów. Wzięło w nich udział 92 dzieci: 53 uczniów szkół podstawowych oraz 39 uczniów szkół ponadpodstawowych, przebywających na oddziałach i w klinikach Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego, na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz w Klinice Psychiatrii.

Wszyscy uczestniczy otrzymali dyplomy oraz upominki.

Pamiętajmy, że Ziemia to nasz dom i musimy o nią dbać.

                                                                                 

  Opracowanie: Magdalena R., Jolanta Z.