W pierwszy weekend czerwca  na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży został przeprowadzony szkolny konkurs sprawności fizycznej “Ruch to zdrowie”

Celem konkursu było przede wszystkim podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych podopiecznych, kreowanie postaw prozdrowotnych poprzez kształtowanie nawyków aktywności ruchowej oraz rozwijanie umiejętności pozytywnej i motywującej rywalizacji.

Konkurs dotyczył dwóch kategorii wiekowych, uczniów klas 1-3 oraz 4-8.

Podopieczni rywalizowali w trzech konkurencjach sportowych:

– bieg przez tor przeszkód

– rzut piłką lekarską

– ćwiczenia kalisteniczne ( przysiady, pompki, brzuszki )

Za udział w konkursie wszyscy uczestnicy dostali drobne upominki, a zwycięzcy w każdej z kategorii dyplomy za zajęcie najlepszych miejsc.

Konkurs zorganizował i przeprowadził Artur Maciuk nauczyciel – wychowawca Zespołu Szkół Specjalnych przy USzD w Lublinie.