Szkolny Klub Ortograffiti

W I półroczu uczniowie klas IV-VI uczestniczą w spotkaniach Szkolnego Klubu Ortograffiti.   Celem tych działań jest praktyczne stosowanie  metody ortograffiti w pracy z uczniem przewlekle chorym, dostosowanie jej do warunków pracy w szkole przyszpitalnej oraz otoczenie szczególną opieką dydaktyczną dzieci z trudnościami w zakresie pisania i czytania.

Dzieci uczą się zasad ortografii polskiej oraz praktycznego ich stosowania. Ćwiczą umiejętność rozumienia wypowiedzi słyszanej i czytanej oraz wypowiadania się w mowie i piśmie.

Podczas zajęć uczniowie korzystają z zeszytów ćwiczeń Wydawnictwa Operon.

Opracowanie: ACK