pck

W ostatnim czasie nasza szkoła nawiązała współpracę z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża. Samej organizacji nie trzeba nikomu przedstawiać – dość wspomnieć, że wspiera  i pomaga potrzebującym, prowadząc szereg działań na rzecz osób obłożnie chorych, niepełnosprawnych, samotnych, ubogich. 

PCK dużą wagę przykłada również do wychowania młodych ludzi w duchu humanitaryzmu, kształtowania postaw ofiarności, wrażliwości i altruizmu. Pośród wielu przedsięwzięć realizowanych przez PCK jest Rozwój wolontariatu młodzieżowego – program skierowany bezpośrednio do uczniów i młodzieży. Jednym z jego elementów są szkolne koła PCK.

Nasze szkolne koło PCK, które stawia sobie za cel wparcie i doraźną pomoc materialną dla uczniów z ubogich środowisk, rozpoczęło swoją działalność 3 listopada. Na początek włączyliśmy się w akcję  „Wyprawka dla żaka”. Są już pierwsi uczniowie wyposażeni w wyprawki szkolne.