W tym rok przypada 232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja  przez Sejm Czteroletni w 1791 roku. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie konstytucja. Miała za zadanie unowocześnić ustrój w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i uratować jej suwerenność. Choć obowiązywała 14 miesięcy, jest naszą dumą.     

Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm. Niestety w 1792 roku rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja. Nie udało się obronić tej ustawy i doszło do drugiego rozbioru Polski.

Dzieci z Filii szkoły, chcąc uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przygotowały  plakat  oraz rysunki  upamiętniające to ważne dla Polaków wydarzenie historyczne.

opracowała KK