Światowy Dzień Życzliwości 2023

Jak co roku 21 listopada nasza szkoła aktywnie włącza się w obchody Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Święto to służy promowaniu idei pokoju na całym świecie poprzez okazywanie innym ludziom szacunku, życzliwości, serdeczności, otwartości i przekazywania z serca płynących życzeń i pozdrowień. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy innym osobom wraca do nas z nadwyżką!

Życzliwość, uprzejmość, kultura osobista są zawsze mile widziane w kontaktach międzyludzkich i tych uniwersalnych wartości zawsze warto uczyć dzieci. Pozwalają one na budowanie pozytywnego obrazu samego siebie i nawiązywanie trwałych przyjaźni. Ludzie życzliwi i pozytywnie nastawieni do życia lepiej radzą sobie z problemami i trudnościami dnia codziennego.

Z tej okazji w Klinice Psychiatrii i Kardiologii przeprowadziliśmy ciekawe zajęcia wychowawczo – profilaktyczne i zabawy integracyjne uczące zasad dobrego wychowania i kultury osobistej. Metodą mapy skojarzeń młodzież zastanawiała się nad komponentami kulturalnego, życzliwego człowieka, opracowywano sketchnotki, opowiadania, plakaty oraz prezentacje multimedialne promujące życzliwość i uprzejmość w relacjach międzyludzkich. Poza tym wykonano piękne „kwiaty życzliwości” oraz laurki i kartki z życzeniami dla kolegów, członków rodziny, nauczycieli i personelu medycznego. Ten dzień spędziliśmy w sposób miły, przepełniony pozytywną energią!!!

Z okazji Dnia Życzliwości wszystkim życzymy uśmiechu, radości oraz spotykania na swojej drodze mądrych,  życzliwych ludzi,  otwartych na potrzeby drugiego człowieka. I tacy też bądźmy dla innych!!!!

                                                                                     

Opracowanie: A. Boczek, K. Kleniewska, A. Juśko