Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II podpisał umowę o współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Placówka ta prowadzona jest przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

„Nawiązana przez nas dzisiaj współpraca ma korzyści dla obydwu stron – zauważa dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak z Katedry Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL. – Studenci Instytutu Psychologii KUL będą mieli możliwość zdobywania wiedzy, ale też pomagania podopiecznym Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

Umowa zakłada prowadzenie wspólnych działań o charakterze naukowym, dydaktycznym, edukacyjnym i kulturalnym. – Najważniejsze jest to, że poszerzyliśmy grupę naszych aniołów, czyli ludzi dobrej woli o tak znakomite grono – podkreśla Agnieszka Szczebiot, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

Prof. Wacław Bąk, dyrektor Instytutu Psychologii KUL przypomina, że porozumienie to sformalizowanie trwającej od dłuższego czasu współpracy. – Nasi studenci byli zaangażowani w działalność wolontariatu w szkole już wcześniej, za co wielokrotnie byli chwaleni. Jestem z nich dumny – mówi prof. Bąk.

To kolejna umowa zawarta przez KUL z placówką szkolno-pedagogiczną na Lubelszczyźnie. – Obecność w tego typu placówkach naszych studentów to możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia, które jest niezbędne w pracy psychologa – dodaje prof. Arkadiusz Jabłoński, dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL

Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym ma już ponad 60 lat. Wykwalifikowana kadra dba o to, aby dzieci podczas procesu leczenia nie zaniedbywały także nauki – tutaj zdobywają wiadomości i umiejętności szkolne, korzystają z zajęć dydaktyczno–wyrównawczych, czy rozwijających zainteresowania.