Walka o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

6 marca odbył się w Klinice Psychiatrii kolejny quiz historyczny z cyklu „Drogi do wolności”. Uczniowie klas I – IV Liceum mogli wykazać się umiejętnością wyszukiwania informacji zawartych w rozmaitych materiałach źródłowych takich jak film, mapy, plany. A ponieważ pytania i możliwe odpowiedzi były sformułowane w języku angielskim, zdobywanie wiedzy historycznej było skorelowane z rozwijaniem znajomości tegoż języka.

Całość przygotował Andrzej Bodzak