Znajomość własnych emocji i uczuć oraz radzenia sobie z nimi jest bardzo ważnym elementem dbania o higienę psychiczną. Samoświadomość odczuwanych emocji pozwala uważniej funkcjonować w otaczającej nas rzeczywistości i sprawniej radzić sobie z pojawiającymi się trudnościami. I tę wiedzę zawsze warto przekazywać uczniom …

Rozmawialiśmy o uczuciach i emocjach, z którymi spotykamy się każdego dnia. Zastanawialiśmy się nad wartościami ważnymi w życiu oraz znaczeniem marzeń i celów i ich wpływu na odczuwane emocje. Szukaliśmy odpowiedzi na pytania co to są uczucia? Gdzie rodzą się uczucia?

 Nasi podopieczni obejrzeli film poruszający kwestie rozumienia i oswajania swoich myśli, uczuć, emocji. Następnie odgrywali scenki sytuacyjne, w których próbowali rozpoznać i nazywać emocje zaprezentowane przez innych uczestników ćwiczenia. Kolejna zabawa polegała na dokończeniu zdań z określeniem odczuwanych emocji w różnych sytuacjach życiowych, typu: czuję smutek, gdy …, cieszę się, gdy …, martwię się o …, chciałbym …, moim największym marzeniem jest …, czuję dyskomfort gdy … itp.

W ramach warsztatów wykonano Barometr Uczuć na którym uczniowie określali za pomocą emotek swój nastrój i samopoczucie.

Zaproponowane aktywności świetnie zintegrowały cały zespół klasowy, motywując do aktywnego działania i współpracy!

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu „Dbamy o dobrostan i zdrowie psychiczne”

Opracowanie: A. Boczek, K. Kleniewska