Polonez jest jednym z pięciu polskich tańców narodowych obok mazura, kujawiaka, krakowiaka i oberka. Jest to taniec korowodowy o podniosłym, a jednocześnie radosnym charakterze, tańczony na 3, w nieśpiesznym tempie. W dawnych czasach rozpoczynał każdy bal, nadając mu tym samym wysoką rangę. Do dziś tańczony na ważnych uroczystościach o charakterze państwowym. Każdy z nas chociaż raz zatańczył, lub zatańczy poloneza na swojej studniówce.

            Chcąc uczcić tak ważne dla każdego Polaka Święto Konstytucji 3 Maja postanowiliśmy wraz z wychowankami zrobić to tanecznym krokiem, właśnie w rytm poloneza! Młodzież z dużym skupieniem i należytym szacunkiem, ale też entuzjazmem przemaszerowała korytarzem oddziału, z dumą prezentując emblematy w narodowych barwach.

            Na koniec rozbrzmiało gromkie Vivat! na cześć Króla, Sejmu, i Konstytucji!

                                                                                              Oprac. Paulina Połowniak-Gozdek

Magdalena Batyra

                                                                                                                                                                        Artur Maciuk