W Klinice Psychiatrii odbył się występ, którego głównym celem był pokaz talentów naszych podopiecznych. Uczniowie zaprezentowali szeroką gamę swoich umiejętności – pasji recytatorskiej, gry na instrumentach oraz śpiewu. Całościowa koncepcja koncertu, dobór zaprezentowanych utworów, to inicjatywa samych występujących.

Pokaz talentów był nie tylko świetnym wydarzeniem kulturalnym, ale także ważnym elementem terapii, wspierającym zdrowie psychiczne pacjentów. Muzyka i sztuka są doskonałymi narzędziami do wyrażania i przetwarzania przez młodzież trudnych emocji. Możliwość rozwijania swoich umiejętności podczas pobytu w szpitalu oraz okazja zaprezentowania ich przed innymi, znacząco wpłynęły na poczucie własnej wartości i pewności siebie naszych artystów. Występ został przyjęty przez widownię z wielkim entuzjazmem, bisom nie było końca.

Opracowanie: Renata Z., Magdalena R.