Dyplom UNICEF

W roku szkolnym 2023/2024 po złożeniu raportu przez szkolnego koordynatora z działań i aktywności przewidzianych w Klubie Szkół UNICEF po raz kolejny nasza szkoła otrzymała podziękowania od Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF za zaangażowanie w pracach klubu.

Edukowaliśmy naszych uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata oraz kształtowaliśmy postawy prospołeczne wobec problemów współczesnego świata. Włączyliśmy się w obchody ogólnopolskich akcji i projektów edukacyjnych:

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF, Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, Światowy Dzień Walki z Depresją, Światowy Dzień Życzliwości, Międzynarodowy Dzień Szczęścia, Światowy Dzień Zdrowia, Światowy Dzień Ziemi.