Podsumowanie działań Klubu Szkół UNICEF

w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 po złożeniu raportu z działań i aktywności przewidzianych w programie Klubu Szkół UNICEF po raz kolejny nasza szkoła otrzymała podziękowania od Stowarzyszenia Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Przekazywaliśmy podopiecznym wiedzę na tematy zaprezentowane w materiałach merytorycznych oraz uczestniczyliśmy w projektach edukacyjnych UNICEF „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF” oraz „eMOCje w GŁOWIE”.

AB