Odmawiam nawet łyka energetyka – napoje energetyczne i ich wpływ na zdrowie

W ramach realizacji autorskiego programu „Życie i zdrowie jako fundamentalne wartości” w dniu 13 czerwca odbyła się prelekcja profilaktyczna przeprowadzona przez Panią Renatę Bezładę – pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lublinie, Oddział Promocji Zdrowia. Prelekcja poprzedzona była zajęciami z wychowania do życia w rodzinie, na których rozmawialiśmy o wartości życia, o tym jak troszczyć się o nasze życie i zdrowie? W jaki sposób możemy kochać i akceptować samych siebie? Uczniowie doszli do wniosku, że szacunek dla życia okazujemy między innymi poprzez:

  • zdrowy sposób odżywiania – marchewka zamiast czipsów,
  • uprawianie sportu – rower zamiast serialu,
  • ograniczenie używek – owocowy lub warzywny sok zamiast kawy,
  • umiarkowanie w korzystaniu z internetu i telewizji – rodzina zamiast smartfona,
  • unikanie substancji psychoaktywnych , na przykład alkoholu, dopalaczy, narkotyków,
  • ubieranie się adekwatnie do pogody.

Natomiast prelekcja dotyczyła wpływu napojów energetycznych na zdrowie i życie młodego człowieka. Omówiono skład oraz zagrożenia zdrowotne związane z nadmiernym spożywaniem energetyków oraz innych substancji psychoaktywnych. Zwrócono szczególną uwagę na czynniki chroniące, które bazują na wartościach ważnych dla młodego człowieka, m. in. prawidłowe relacje rówieśnicze i rodzinne, rozwijanie pasji i zainteresowań, posiadanie celów życiowych, radzenie sobie ze stresem itp.

Zbliża się okres wakacyjnych wyjazdów, dlatego też przekazanie profesjonalnej wiedzy naszym podopiecznym dotyczącej konsekwencji spożywania środków psychoaktywnych z pewnością przyczyni się do większej świadomości i odpowiedzialności za życie swoje i innych.

ZAGRAJ

                                                                                                                                   Opracowanie: A. Boczek