Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Neuropsychiatrycznego

Obchody XXXI Światowego Dnia Chorego

W tym roku obchodziliśmy XXXI Światowy Dzień Chorego, który został ustanowiony przez świętego Jana Pawła II. Nasz rodak nierozerwalnie związał ten dzień ze wspomnieniem Matki Bożej z Lourdes, która 165 lat temu objawiła się czternastoletniej dziewczynce Bernadecie Soubirous.

Z inicjatywy prałata Tadeusza Pajurka na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Neuropsychiatrycznego 11 lutego spotykamy się już od 31 lat. Święto to na stałe wpisało się w kalendarz uroczystości tego oddziału i szkoły przyszpitalnej. Światowy Dzień Chorego jednoczy wiele środowisk, a my mogliśmy świętować go wraz z naszymi wyjątkowymi gośćmi.

W tym roku gościliśmy Pana Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki, Panią Teresę Misiuk –  Lubelskiego Kuratora Oświaty, Pana Mirosława Wójcika – Wicekuratora Lubelskiego Kuratorium Oświaty, Pana Piotra Drehera – Dyrektora Szpitala Neuropsychiatrycznego, ks. prałata Tadeusza Pajurka – proboszcza Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie i prezesa Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, ks. Waldemara Sądeckiego – proboszcza parafii Najświętszego Serca Jezusowego, dziekana dekanatu Lublin-Południe i wieloletniego kapelana Szpitala Neuropsychiatrycznego, ks. Jerzego Cieślickiego rektora kościoła Judy Tadeusza.

Dyrektor naszej Szkoły, Pan Krzysztof Baran złożył podziękowania przybyłym gościom, podziękował również tym, którzy codziennie realizują swoją niełatwą misję pomocy dzieciom i młodzieży na tym oddziale: lekarzom, pielęgniarkom, terapeutom, personelowi pomocniczemu, nauczycielom, wychowawcom, wolontariuszom. A przede wszystkim witał dzieci i młodzież, bo jak podkreślił „To Wy jesteście najważniejsi i Wam ten dzień jest dedykowany szczególnie”.

 Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Występ został odebrany entuzjastycznie przez gości i nagrodzony głośnymi oklaskami. Pan Minister Przemysław Czarnek, zwracając się do artystów, miedzy innymi powiedział: „Wszyscy jesteśmy pod ogromnym wrażeniem waszego występu”.

Po części artystycznej spotkania Pan Minister, Pani Kurator i Pan Wicekurator wręczyli dzieciom pamiątkowe upominki. Prałat Tadeusz Pajurek, prezes Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia również przekazał ufundowane przez stowarzyszenie prezenty. Na dzieci czekały jeszcze paczki od Caritas Archidiecezji Lubelskiej i pamiątkowe dyplomy za aktywny udział w obchodach Dnia Chorego.

Była również krótka chwila na zadawanie pytań Panu Ministrowi, szczególnie młodzież chętnie skorzystała z tej szansy. Ostatnim punktem spotkania było obdarowanie gości upominkami wykonanymi samodzielnie przez uczniów podczas zajęć terapeutycznych i pozalekcyjnych. Po zakończonym spotkaniu goście udali się na Mszę świętą odprawioną w intencji pacjentów i pracowników szpitala w kościele rektoralnym św. Judy Tadeusza.

Nad przygotowaniem i przebiegiem wydarzenia czuwali:

Renata  Z, Magdalena R, Piotr T, Jacek S, Agnieszka B.