Uczniowie naszej szkoły corocznie włączają się w obchody Światowego Dnia Ziemi. Szukając odpowiedzi na pytania: co ja mogę zrobić dla Ziemi, jak mogę dbać o planetę, prezentowali indywidualne postawy i pomysły na wspieranie natury.

Z okazji tego Dnia uczniowie na lekcjach geografii i przyrody oraz na godzinach wychowawczych obejrzeli prezentacje podejmujące tematykę ochrony przyrody i ekologii. Odbyły się również konstruktywne dyskusje na temat tego, w jaki sposób my sami możemy zmienić przyzwyczajenia, mające szkodliwy wpływ na nasze środowisko, włączyć się w działania na rzecz poprawy jego stanu. Przygotowano konkursy sprawdzające wiedzę ekologiczno–przyrodniczo-geograficzną w wersji internetowej i papierowej z podziałem na szkołę podstawową i średnią. Quizy internetowe opracowano z wykorzystaniem aplikacji Kahoot. Uczestnicy posługując się laptopami, mieli możliwość zmierzyć się miedzy sobą i wykorzystać posiadaną wiedzę. Dzieci i młodzież, którzy nie mogli bezpośrednio współzawodniczyć z innymi uczniami, uczestniczyli w konkursie indywidualnie, w szpitalnych salach, rozwiązując quizy pisemnie. Wszyscy uczestniczy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Nauczyciele naszej szkoły również osobiście zaangażowali się w akcję ekologiczną „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”. Dzięki tej aktywności przyczynili się nie tylko do poprawy estetyki lubelskich dzielnic, ale również do dbałości o środowisko.  

Obchody Dnia Ziemi służą budowaniu świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, a także podejmowaniu konkretnych działań.

  • Pamiętajmy, że Ziemia to nasz dom i musimy o nią dbać.                                                                                  Opracowanie: Magdalena R., Renata Z.