Przedstawiamy nowości grudniowe, a w nich:

  • Badanie Europe Kids Want;
  • Podsumowanie Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka;
  • Nowe filmy edukacyjne o prawach dziecka;
  • UNICEF szczepi przeciwko malarii;
  • Szczyt Klimatyczny, czyli największa konferencja klimatyczna, organizowana przez ONZ.