11 listopada 1918 roku to ważna data w historii Polski. Tego dnia nasza Ojczyzna odzyskała suwerenność, po 123 latach niewoli – wróciła na mapę Europy.

Z tej okazji 09.XI. 2022 roku w Filii Szkoły odbyła się  uroczystość pt. „Polska, to wielka rzecz….”, podczas której  uczniowie ze szkoły przyszpitalnej  zaprezentowali zebranym montaż słowno- muzyczny poświęcony 104. rocznicy odzyskania niepodległości.

W spotkaniu uczestniczyli:  dyrektor Zespołu Szkół przy USzD w Lublinie pan Krzysztof Baran, wicedyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego pani Jolanta Skrzek, kierownik Zespołu pozalekcyjnego pani Beata Belczyk, kierownik Filii pani Anna Szymonowicz, nauczyciele ze szkoły przyszpitalnej, personel medyczny oraz uczniowie.

Celem imprezy było budzenie szacunku dla tradycji 11 listopada, ukazywanie bohaterstwa ludzi walczących o niepodległość kraju, zapoznawanie uczniów z dziejami narodu polskiego, integrowanie środowiska szkolnego z lokalnym oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.

Uczniowie przygotowywali się do tego uroczystego dnia, uczestnicząc w licznych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, podczas których w sposób szczególny akcentowane były treści patriotyczne. Poznawali sylwetki  sławnych Polaków, którzy zaangażowani byli w wydarzenia 1918 roku, dyskutowali o tym, czym dla nas wszystkich jest dzisiaj patriotyzm.

Zobacz prezentację

Opracowanie:

Mariola Bronisz,

ACK,

Jacek Sochocki,

Anna  Grabarska, 

Beata Woszczek