Pióro pisarza

3 września 2022r. uczniowie Filii naszej szkoły wzięli udział w 11. edycji Narodowego Czytania, odbywającego się pod patronatem pary prezydenckiej. Tym razem dzieci przygotowały plakat w formie książki propagujący akcję oraz czytały fragmenty ,,Ballad i romansów” Adama Mickiewicza m.in. ,,Panią Twardowską”, ,,Powrót Taty” i inne. Ten zbiorek poezji zapoczątkował w polskiej literaturze okres Romantyzmu będącego istotą polskości i fundamentem naszej tożsamości narodowej. Dzieła naszego narodowego poety miały wzmacniać ducha polskości w narodzie, który w tamtych latach zmagał się z zaborcami. Dzisiaj hasło wywodzące się z okresu Romantyzmu ,,Za wolność naszą i waszą” – będące uniwersalnym zawołaniem walczących narodów nabrało nowego znaczenia w obliczu wojny na Ukrainie. Naród bez kultury ginie, dlatego ważne jest podtrzymywanie ducha patriotyzmu i tożsamości narodowej. Pomagają w tym m.in. dzieła naszych poetów i pisarzy, pisane przed wiekami, ale jakże wciąż aktualne.

Adam Mickiewicz