Kreatywne warsztaty z okazji Święta Niepodległości.

Moja Niepodległa.

Święto Niepodległości 11 listopada upamiętnia odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach zaborów.

Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie aktywnie włączyli się w obchody 104 rocznicy tego święta.

Młodzież w Klinice Psychiatrii przygotowała gazetkę okolicznościową oraz prezentację ukazującą drogę Polski do niepodległości.

Nauczycielka języka polskiego przedstawiała uczniom obraz walki narodowowyzwoleńczej ukazanej w literaturze różnych epok, podkreślając,  iż literatura stała się ważnym orężem w boju o odzyskanie niepodległości, a także utrzymaniu polskości.

Młodzież miała również za zadanie stworzenie życzeń okolicznościowych dla Polski. Czego życzyli uczniowie ojczyźnie? Wolności, pokoju, szczęścia, spokoju, niepodległości, mądrych i prawych obywateli, jedności i zgody…

Uczniowie na Oddziale Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego wzięli udział w warsztatach, w czasie których wykonywali karty pracy związane z tematyką Polski. Poznawali ważne fakty i symbole związane z ojczyzną. Zadania były różnorodne: wykreślanki, sudoku, rebusy, labirynty, testy wielokrotnego wyboru itp. Nauczycielka języka angielskiego zaproponowała angielską wersję zadań.

Bez wątpienia taka forma upamiętnienia Święta Niepodległości Polski jest bardzo ciekawym sposobem na obchodzenie tego święta wraz z dziećmi i młodzieżą.

                                                                                                       

    A. B

                                                                                                           M. R.-K

                                                                                                           N. S.-W.

                                                                                                           B.T.-W.