Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF – projekt edukacyjny

Jak co roku nasza szkoła w ramach członkostwa w Klubie Szkół UNICEF aktywnie włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. W Klinice Psychiatrii oraz w Klinice Endokrynologii prawa dziecka były tematem przewodnim przez cały tydzień. Na godzinach wychowawczych w oparciu o scenariusz przygotowany przez UNICEF nauczyciele zespołów klasowych przeprowadzili zajęcia nt. Moje prawa – prosta sprawa! Nadrzędnym celem było pokazanie uczniom, jak zapisy Konwencji o prawach dziecka przekładają się na ich codzienne życie. Uczniowie wymieniali znane im  organizacje i instytucje zajmujące się ochroną i przestrzeganiem praw dziecka.

Odpowiadano na pytania quizów Kahoot, grano w grę Memory, ilustrowano wybrane z Konwencji prawa, a na koniec otrzymały plany lekcji z prawami dziecka. Na lekcjach języka angielskiego na podstawie filmu pt. Rights with Ruby and Jack uczniowie rozmawiali o prawach dziecka i wykonując zadania na przygotowanych przez nauczycielkę kartach pracy utrwalali poznane słownictwo. W starszych klasach uczniowie pracowali z tekstem Konwencji w języku angielskim (The child-friendly version). Z myślą o ósmoklasistach powstały zadania egzaminacyjne ćwiczące umiejętność przetwarzania wypowiedzi – po przeczytaniu angielskiej wersji Konwencji uczniowie uzupełniali tekst w języku polskim. Podsumowaniem tygodnia z prawami dziecka była akcja List do Rzecznika, podczas której uczniowie dawali wyraz swojemu wyobrażeniu idealnego Rzecznika Praw Dziecka. Uczniowie przygotowali plakaty oraz gazetki tematyczne. Kolor niebieski był wszechobecny!!!!

Po złożeniu raportu z działań projektowych nasza placówka otrzymała podziękowania od UNICEF.

                                    

  

Opracowanie: A. Boczek, M. Zamorowska, M. Rudzka, Renata Z., A. Bodzak, Ł. Niewiadomy, K. Kleniewska